Svatováclavské setkání sportovců, myslivců a přátel myslivosti (říjen 2021)

Vážení přátelé,

dovolujeme si vás pozvat na další skvělou akci u nás v Kunraticích. U této se náš spolek stal pyšným spolupořadatelem. Seznamte se s pozvánkou níže a v případě vašeho zájmu se uvidíme v neděli, 3. října, odpoledne, v kunratické sokolovně (K Šeberáku 16, 148 00 Praha-Kunratice).

Všichni naši registrovaní přátelé dostanou pochopitelně pozvánku také na své e-maily (tedy tak, jak jste již zvyklí). Tentokrát však výjimečně umísťujeme pozvánku i na náš web. Ptáte se: „Proč“? Prostě proto, že se s vámi chceme (a myslíme, že musíme) podělit s jedním satiricko-nahořklým příběhem o lidské zášti a hlouposti.

Pozvánku, kterou vidíte níže totiž, v této podobě, uvidí oslovení čtenáři místních periodik jen v sousedních obcích v okolí Kunratic. Pouze v Kunraticích, v Kunratickém zpravodaji, bude pozvánka upravená. Dle reakce zástupce této tiskoviny tato zprostředkuje svým čtenářům pouze pozvánku, která nebude obsahovat odkaz na jednoho z donátorů celé akce – tedy našeho spolku KUNRATICE.cz z.s..

„Důvod“? Představitel tohoto spolku (předpokládáme, že se jedná o Předsedu našeho Výkonného výboru Ing. Pavla Hermana) má údajně problém s Úřadem městské části Praha - Kunratice… K tomu snad jen tolik, že nikdo z nás nemá jakýkoliv problém s Úřadem městské části Praha-Kunratice, ale máme obecně a trvale problém s lidskou zlobou, arogancí, neschopností, netransparentností nakládání s veřejnými prostředky a nebo třeba intrikařením a „převlékáním kabátů“…

Každopádně teď je nám spíš smutno, že pro své názory, ať už jsou jakékoliv, jsme předmětem cenzury. Tedy, že jsme znovu konfrontování s praktikami, které jsme chtěli opustit již před třemi dekádami. Dovolujeme si vyjádřit domněnku, že jako organizace spolufinancující veřejně-prospěšnou kulturní akci, bychom neměli být předmětem restriktivní zvůle kohokoliv, a už vůbec ze strany „Periodického tisku územního samosprávného celku“, který vydává sama, místně příslušná, městská část a to částečně za peníze plynoucí z vašich, a dokonce i z našich, daní...

Tolik pro vaše pobavení (a snad i poučení) a už teď se těšíme na shledanou při Svatováclavském setkání v Kunraticích, a mezitím samozřejmě v srpnu a v září na ostatních našich plánovaných akcích.


Váš tým spolku KUNRATICE.cz
(srpen 2021)

Obyčejný příběh tohoto parkovacího místa, aneb „Kunratice pro své občany“. Čtení pro místní i přespolní.

Již sedmdesát (70) let vlastní naše rodina tento pozemek. Na tomto místě, byť obecním, přímo u naší zahrady, byl vždy prostor pro dočasné uložení našich věcí nebo zaparkování našeho auta. Poslední čtvrtstoletí (dvacet pět (25) let) našeho bydlení zde v tomto domě jsme na tomto místě prakticky trvale parkovali, vždy důsledně tak, abychom nikomu nepřekáželi, nikoho neohrožovali… Zcela bez problémů a bez jakýchkoliv výtek ze strany kohokoliv. Nikdy tu nedošlo k žádné, ani sebemenší, dopravní komplikaci nebo dokonce dopravní nehodě!

Bohužel jsme se i zde dočkali roku 2020 a tím i dokončení zfušované, zcela nesmyslné a nedomyšlené rekonstrukce ulice Netolická (jen z tohoto místa si prohlédněte: usazení a zabezpečení pouliční lampy, vpravo přilehlou proláklinu na rohu přilehlých ulic, celé řešení zcela nesmyslného „chodníku“ a nebo vjezd do našich garáží, jehož „rekonstruované“ řešení nám znemožnilo, po čtvrtstoletí standardní funkce dle projektu, tyto garáže používat…).

Najednou se z tohoto místa (ani ne 5 m2 (!)), desetiletí využívaného jako parkovací stání, stala „silniční vegetace“ (!) a co týden příslušníci (promiňte, ale rozhodně ne strážníci) městské policie – prý okrsek „Kunratice“ (č.23), nelení a vypisují pokuty za parkování na tomto místě. Netušíme, kde tito příslušníci byli / jsou, když nám vykrádali dům, kradli měděné okapy, vandalové zničili dva stromy přímo na naší zahradě, posprejovali náš plot nebo opakovaně sprejují trafostanici přímo pod našimi okny…. S jistotou ale můžeme potvrdit, že pečlivě tráví námi placený čas (přibližně s týdenní frekvencí) udělováním pokut za zcela bezpečné parkování našeho automobilu před naším vlastním domem (dokumentace jedné pokuty trvá cca 15 minut). Asi těžko uvěříte, že pokutami tohoto typu se dokonce zabývají v neděli a navíc v době nouzového stavu (viďte příklad z 15.3.), kdy jsme určitě byli doma (nouzový stav od 12.3. (!)) a „normální kunratický strážník“ by při nejhorším zazvonil a požádal o vysvětlení… Ušetřil by tak 10 minut času dvou, námi placených osob.

„Rekonstrukcí“ znepřístupněné garáže nás tedy nutí občas parkovat auta na stáních příslušejících našim sousedům (u jejich domů), za což se omlouváme. Při tom se musíme denně dívat na nesmyslný chodník, po kterém nikdo nechodí a nový „pás silniční vegetace“, který má jediný smysl => tím jsou další neprůhledná výběrová řízení a nesmyslné výdaje z obecního rozpočtu nutné na jejich „úpravu“. Do toho zde musíme sledovat počínání, prý kunratické, městské policie… To vše je navíc placeno z našich daní (věřím, že jste mj. zaznamenali razantní nárůst daně z nemovitých věcí v roce 2020…).

My se mezitím staráme o naší zahradu (600m2 pěstěné vegetace (!)), vysazujeme nové stromy (místo těch zničených vandaly) a udržujeme přilehlé obecní / městské chodníky v provozuschopném a civilizovaném stavu…

Neuvěřitelné bujení hlouposti, zášti, netolerance a závisti vidíme v našem okolí na každém kroku. Víme, že řada z vás si teď dokonce řekne: „Dobře jim tak!“... A možná i proto vypadají aktuálně zvolené politické garnitury tak jak vypadají. Od „naší“ místní samosprávy tak můžeme těžko očekávat, že zohlední zcela prosté zájmy nás - kunratických občanů. Každý z nás by se však měl v takové situaci důkladně zamyslet, koho vlastně reprezentují námi placení úředníci nebo příslušníci „našich“ represivních složek.

Nyní absolvujeme související správní řízení a následná soudní jednání navazující na tuto lidskou omezenost. Víme, že formálně není lze proti této, čistě formální, perzekuci a zneužívání legislativy proti občanům (čtěte „buzeraci“) cokoliv zmoct. Minimálně však tímto chceme investovat do toho, abychom si lépe uvědomili, do jaké (stejné) pozice loutek naší státní správy a samosprávy jsme se znovu, po třiceti letech, tentokrát zcela vlastním přičiněním, dostali.

Kontakt je možný na následující adrese: spolek@kunratice.cz

KUNRATICE.cz z.s.

KUNRATICE.cz z.s.

Netolická 1182/37, Kunratice, 148 00 Praha 4

IČO: 07564244, DIČ: CZ07564244 (neplátce DPH)

tel.: 244 911 556, e-mail: spolek@kunratice.cz